راه اندازی شرکت هواپیمایی

مشارکت در راه اندازی ایرلاین

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مشاوره تامین مالی راه اندازی شرکت هواپیمایی

 

شبکه مالی و سرمایه گذاری صبا به عنوان اولین و تنها بانک فعال و شبکه مالی در زمینه صنعت هوانوردی تمام توان خود را برای پیشرفت صنعت هوانوردی به کار بگیرد و بتواند سهمی هر چند کوچک در پیشبرد اهداف صنعت هوانوردی و ایرلاینها داشته باشد.

 

بانک صبا به عنوان حامی مالی و سرمایه گذار شرکتهای هواپیمایی علاوه بر سرمایه گذاری بر روی راه اندازی ایرلاینهادر کلیه پروژه های هوانوردی مربوط به این مجموعه مشارکت مالی و اعتباری دارد و در زمینه راه اندازی ایرلاینهای هوشمند سرمایه گذاری ویژه ای داردو مجموعه هایی که مایل هستند می توانند در این زمینه از تسهیلات بانک صبا بهره مند شوند

 

بانک صبا بر اساس رسالت ، اهداف و برنامه های تنظیمی به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع مخاطبان خود از هر قشر و با هرنوع درآمدی و همچنین حمایت از بخش های مختلف اقتصادی کشور این امکان را فراهم نموده که مشتریان بتوانند با شیوه سهل و در زمانی کوتاه با رعایت جوانب شرعی تسهیلات و وام مورد نیاز خود را در قالب عقود متناسب از موسسه دریافت نمایند.

 

دستورالعمل به «آیین رسیدگی به تقاضای فعالیت شرکت هواپیمایی» اختصاص دارد که آمده است: در روند صدور موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری، مواردی شامل شرایط عمومی متقاضی، شرایط عمومی و اختصاصی هیئت مدیره و مدیرعامل، اساسنامه پیشنهادی شرکت، طرح توجیه فنی و بازرگانی، شرایط فنی و عملیات و شرایط امنیتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

الف: شرایط عمومی متقاضی

ماده ۲: متقاضی می‌بایست از شرایط عمومی به شرح ذیل برخوردار باشد:

۲-۱. متقاضی یک شرکت سهامی دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران است.

۲-۲. متقاضی قادر است توانایی تامین منابع مالی و کفایت مالی شرکت را طبق مفاد ضمیمه الف این دستوالعمل به اثبات برساند.

۲-۳. متقاضی قادر است تا به نحو موثری توانمندی اجرایی و تخصصی شرکت را مطابق با استانداردهای مرجع در انجام فعالیت مورد درخواست به اثبات برساند.

۲-۴. معرفی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره واجد شرایط به سازمان هواپیمایی کشوری

تبصره- شرکت های سازنده هواپیما نمی توانند متقاضی دریافت پروانه بهره برداری فعالیت بازرگانی در زمینه خدمات موضوع این دستورالعمل باشند و همچنین این شرکت ها نمی توانند به طور مستقیم یا از طریق سهامداران یا اعضای هیئت مدیره خود به عنوان سهامدار یا عضو هیئت مدیره در شرکت هواپیمایی وارد شوند. شرکت های سازنده هواپیما می توانند صرفا به منظور انجام امور جاری خود تقاضای پروانه بهره برداری کنند.

ب: احراز صلاحیت حرفه‌ای هیئت مدیره و مدیرعامل

ماده ۳: شرایط عمومی هیئت مدیره و مدیرعامل

اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیرعامل با عضو هیئت مدیره باید از شرایط عمومی به شرح ذیل برخوردار باشند:

۳-۱. متدین به دین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور

۳-۲. داشتن اهلیت قانونی، عدم اشتهار به فساد اخلاقی، عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان، عدم سوء پیشینه و محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی گردد.

۳-۳. انجام خدمت وظیفه و یا معافیت دائم (برای آقایان)

۳-۴. دارا بودن حداقل ۳۰ سال سن

۳-۵. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های مورد پذیرش سازمان هواپیمایی کشوری که فهرست این رشته‌ها از طرف سازمان اعلام می‌گردد.

ماده ۴: شرایط تخصصی هیئت مدیره و مدیرعامل

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره باید از شرایط تخصصی به شرح ذیل برخوردار باشند:

۴-۱. حداقل ۵ سال سابقه فعالیت در صنعت حمل و نقل هوایی و یا ۱۰ سال در مشاغل تخصصی و مرتبط صنعت برای دو سوم اعضای هیئت مدیره

تصبره-  دارا بودن حداقل ۵ سال سابقه فعالیت در صنعت حمل و نقل هوایی برای رئیس هیئت مدیره الزامی است.

۴-۲. حداقل ۵ سال سابقه فعالیت در مشاغل مدیریتی در صنعت هوانوردی برای مدیرعامل

تبصره- دارا بودن مدرک دکتری و کارشناسی ارشد در رشته در رشته های مرتبط به ترتیب به عنوان دو و یکسال سابقه فعالیت محسوب می گردد.

۴-۳. احراز صلاحیت علمی و تخصصی بر اساس مفاد ماده ۵ این دستورالعمل

۴-۴. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی ایکائو (ترجیحا زبان انگلیسی) برای مدیرعامل

تبصره۱- مدیرعامل شرکت هواپیمایی بالاترین مقام مسئول و پاسخگو به سازمان هواپیمایی کشوری در رعایت مقررات، قوانین و دستورالعمل‌ها در خصوص عملیات ایمن و امن هوانوردی است.

تبصره ۲- پاسخگویی مدیرعامل رافع مسئولیت‌های سایر افراد ذیربط از شرکت هواپیمایی از جمله معاونان فنی و عملیات و هیئت مدیره نیست.

تبصره ۳- مسئولیت مدیرعامل و معاونان فنی و عملیات شرکت در رعایت قوانین، مقررات و دستورالعمل های ایمن و امن قابل انتقال به غیر نیست.

بر اساس این گزارش، ماده ۵ دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت‌های هواپیمایی به موضوع «ترتیب رسیدگی و تاییدیه یا در صلاحیت حرفه‌ای هیئت مدیره و مدیرعامل» پرداخته شده که بر اساس بند ۵-۳ این دستورالعمل برای بررسی صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، کمیته ای با عنوان «کمیته احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های هواپیمایی» مشتمل بر اعضای کمیته هوانوردی و یا نمایندگان آنها تشکیل می‌شود و تصمیمات آن پس از تصویب در کمیته هوانوردی و اخذ تایید از رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ابلاغ می‌شود.

در بنده ۵-۱۴ دستورالعمل آمده است: از تاریخ تصویب این دستورالعمل کلیه شرکت‌های هواپیمایی فعال و متقاضی فعالیت موظف‌اند حداکثر ظرف یکماه ضمن معرفی اعضای حقیقی هیئت مدیره، نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و مدیرعامل به سازمان جهت اخذ تاییده صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره اقدام نمایند.

در تبصره بند مذکور ذکر شده است: اشخاصی که در تاریخ تصویب این دستورالعمل به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت هواپیمایی فعالیت دارند باید ظرفیت یکماه از تصویب این دستورالعمل تقاضای تاییدیه صلاحیت حرفه ای به سازمان ارائه نمایند.

در فصل سوم این دستورالعمل به «فرآیند صدور موافقت نامه اصولی» و در فصل چهارم نیز به «شرایط و فرآیند صدور پروانه بهره‌برداری» اشاره شده است.

بر اساس ماده ۱۱ دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت های هواپیمایی، فرآیند صدور پروانه بهره‌برداری شامل مراحل ذیل می‌باشد:

۱۱-۱. متقاضی پس از اخذ موافقتنامه اصولی، امکانات و شرایط مورد نیاز جهت اخذ تاییدیه‌های صلاحیت بازرگانی و فنی و عملیاتی طبق ضوابط و معیارهای تعریف شده توسط سازمان را برای هر دو تاییدیه فراهم نموده و به سازمان ارائه می‌دهد.

۱۱-۲. سازمان با لحاظ کردن شاخص کفایت مالی، طرح توجیهی، نظامنامه‌های فنی و عملیاتی و امنیتی الزامات و استانداردهای مورد نیاز جهت اخذ تاییدیه‌های بازرگانی و فنی، عملیاتی، چنانچه متقاضی را واجد شرایط تشخیص دهند مراتب را جهت صدور این دو تاییدیه به کمیته هوانوردی ارجاع خواهند نمود.

در صورتی که متقاضی موفق به اخذ این دو تاییدیه به اخذ این دو تاییدیه از کمیته هوانوردی گردد وهیئت مدیره و مدیرعامل پیشنهادی طبق ماده ۵ این دستورالعمل تاییدیه صلاحیت حرفه ای را اخذ نمایند، مراتب جهت صدور پروانه بهره برداری آزمایشی در شورایعالی هواپیمایی مطرح خواهد شد.

مدت اعتبار این پروانه یکسال می باشد و طی این یکسال بررسی‌ها و نظارت‌های مربوط به تضمین تداوم شایستگی و صلاحیت شرکت بعمل آمده و گزارش آن را به کمیته هوانوردی و شورایعالی هواپیمایی ارائه می‌شود.

۱۱-۳. چنانچه شرکت بتواند در دوره آزمایشی یک ساله تمامی الزامات و استانداردهای فنی، عملیاتی و بازرگانی را رعایت کند مراتب جهت صدور پروانه بهره‌برداری سه ساله در شورایعالی هواپیمایی مطرح خواهد شد.

اما در صورتیکه شرکت به هر دلیلی یکی از شرایط احراز (اخذ) تاییدیه های بازرگانی یا فنی، عملیاتی را از دست بدهد، سازمان گزارش کار را جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورایعالی هواپیمایی ارائه می کند وحسب تصمیم شورا عمل خواهد نمود.

۱۱-۴. در پایان دوره سه ساله، عملکرد شرکت هواپیمایی جهت صدور پروانه دائم به شورایعالی هواپیمایی گزارش می‌شود.

بر اساس بندی از این دستورالعمل شرکت هواپیمایی موظف است تا قبل از هر گونه فعالیت بازرگانی نسبت به اخذ گواهینامه خلبان، کادر پروازی، کادر فنی و ناوگان و تجهیزات ایمنی خود از سازمان اقدام و برابر ضوابط قانونی و استانداردهای مرجع به موقع نسبت به تمدید و تجدید آنها اقدام نماید.

فصل پنجم این دستورالعمل نیز مشتمل بر سه ضمیمه الف (کفایت مالی)، ضمیمه ب (تشریفات صدور مجوز تاسیس و عملیات شرکت‌های هواپیمایی) و ضمیمه ج (فرم مشخصات مدیران و مدارک و مستندات مورد نیاز) است.

طبق ضمیمه الف، کفایت مالی متقاضی یکی از الزمات دریافت تاییدیه بازرگانی است و با توجه به نوع پروانه بهره‌برداری مورد درخواست متقاضی و به منظور احراز توان مالی متقاضی بابت تامین زیرساخت های عملیاتی و اداری تعیین می‌شود.

۱. پس از ارائه درخواست توسط متقاضی و دریافت مدارک و مستندات لازم، کمیته هوانوردی در مورد تعیین نوع پروانه بهره برداری قابل اعطا به متقاضی با توجه به توانایی‌های وی و نیازمندی‌های جامعه تصمیم گیری خواهد نمود. بر این اساس متقاضی نسبت به تکمیل مدارک و ادامه مراحل مربوطه جهت دریافت هر یک از انواع پروانه های بهره‌برداری تعریف شده اقدام خواهد نمود.

۲. حداقل مجموع دارایی‌های مورد نیاز برای انواع پروانه‌های بهره‌برداری بر اساس تعداد و مشخصات هواپیماها و تجهیزات پیش بینی شده در طرح توجیه فنی و اقتصادی کسب و کار شرکت، سایر دارایی‌های ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز تعیین می‌گردد.

تبصره- حداقل تعداد ناوگان شرکت در تمامی دوره فعالیت خود نباید از حداقل تعداد تعیین شده توسط سازمان برای هر نوع پروانه بهره‌برداری کمتر باشد.

۳. بعد از تعیین نوع پروانه بهره‌برداری و تاییدیه کمیته هوانوردی، جهت طرح درخواست صدور موافقتنامه اصولی در شورایعالی هواپیمایی، حداقل ۵ درصد از مجموع دارایی های در نظر گرفته شده برای نوع پروانه بهره‌برداری مورد درخواست توسط متقاضی در یکی از بانک‌ها یا موسسات اعتباری مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سپرده می‌‌شود. سپرده مذکور بدون موافقت سازمان قابل استفاده (برداشت، انتقال، تضمین و...) نخواهد بود ولی سود متعلق به سپرده می‌تواند مورد استفاده متقاضی قرار گیرد.

۴. پس از صدور موافقت اصولی، متقاضی می تواند به منظور تامین بخشی از سرمایه مورد نیاز شرکت هواپیمایی و با کسب موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، اقدام به عرضه عمومی سهام شرکت در بورس اوراق بهادار نمایند.

۵. متقاضی موظف است جهت طرح درخواست صدور پروانه بهره برداری آزمایشی در شورایعالی هواپیمایی، میزان سود را حداقل به ۲۵ درصد از مجموع دارایی‌های در نظر گرفته شده برای نوع مجوز بهره برداری مورد درخواست افزایش دهد.

تبصره۱: حداکثر معادل ۴۰ درصد از مبلغ مذکور در این بند، قبل از صدور پروانه بهره‌برداری آزمایشی می‌تواند به صورت دارایی‌های ثابت در تملک متقاضی شامل هواپیما و ساختمان اداری با عنایت به طرح توجهیی متقاضی و طبق استانداردهای مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری معرفی شود.

تبصره۲: فروش و انتقال (عین یا حق انتفاع) دارایی‌های مذکور و استفاده از مانده سپرده‌های بانکی تا قبل از اخذ پروانه بهره برداری و یا انصراف متقاضی و یا عدم موافقت با درخواست وی ممنوع می‌باشد.

۶. در صورتیکه شرکت مورد نظر در دوره فعالیت آزمایشی بر اساس گزارش بخش ارزیابی استمرار شایستگی و صلاحیت موفق به احراز شرایط دریافت پروانه بهره‌برداری سه ساله شد. پس از صدور پروانه بهره‌برداری سه ساله سازمان ضمن آزادسازی دارایی‌‌های متقاضی امکان استفاده شرکت هواپیمایی از تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی را در چارچوب مقررات قانونی و از طریق صدور معرفی‌نامه‌های لازم فراهم می‌آورد ولی در هر صورت تجهیز منابع اعم از سرمایه و تسهیلات مالی به عهده متقاضی می‌باشد.

۷. حداکثر ۷۵ درصد از مجموع دارایی‌های متقاضی می‌تواند از محل منابع بانکی و بازار سرمایه تامین شده و مابقی توسط صاحبان سهام به صورت سرمایه تمام پرداخت شده تامین می‌گردد.

۸. ارزش دفتری ناوگان هوایی و دارایی های مرتبط با فعالیت شرکت هواپیمایی در هیچ زمانی پس از شروع بهره‌برداری نباید از ۷۰ درصد ارزش دارایی‌های شرکت هواپیمایی در صورت‌های مالی کمتر باشد.

۹. در خصوص شرکت‌های هواپیمایی فعال ملاک ارزیابی کفایت مالی جهت تمدید پروانه بهره‌برداری، صورت‌های ملی حسابرسی شده توسط موسسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران خواهد بود که می‌بایست پس از هر دوره مالی به این سازمان ارسال گردد.

۱۰. شرکت‌های هواپیمایی فعال ملزم هستند جهت طرح درخواست تمدید حداقل معادل ۶۰ درصد حداقل دارایی مذکور در بند ۲ را برای پروانه بهره‌برداری مورد درخواست به صورت دارایی در تملک متقاضی با عنایت به طرح توجیهی و طبق استانداردهای مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری ارائه نمایند.

۱۱. شرکت‌های هواپیمایی غیر فعال و فعال برای درخواست دریافت پروانه بهره‌برداری و یا ارتقای پروانه بهره‌برداری ملزم به احراز شرایط این دستورالعمل می‌باشد./

 

خدمات تامین مالی ارائه شده

  • طراحی روش تأمین مالی متناسب با شرایط شرکت هواپیمایی
  • مشاوره و اجرای امور اجرایی و عملیاتی شرکت هواپیمایی
  • مشاوره و اجرای تیم اداری و هواپیماهای سرکت هواپیمایی
  • پیگیری و دریافت مجوزهای لازم از مجموعه های مربوط به شرکتهای هواپیمایی

 

خدمات ارزش گذاری

تیم ارزش‌گذاری شرکت متشکل از متخصصین شناخته‌شده و با تجربه در این حوزه و همچنین فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر کشور در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری در رشته مدیریت مالی می‌باشد. این تیم دارای بیش از ۱۰ سال سابقه در حوزه ارزش‌گذاری در صنایع مختلفی نظیر بانک، ITC، سرمایه­ گذاری، پالایشگاهی، بیمه­ ای، فولادی، سیمانی، هلدینگ­ها، هواپیمایی، خودرویی، فروشگاهی، خدمات الکترونیک، کشاورزی، قطعه ­سازی و … است.

در این زمینه قابل ذکر است که گزارشات ارزش‌گذاری شرکت علاوه بر مهر شرکت به عنوان یک نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس با مهر کارشناس رسمی دادگستری نیز ارائه می‌گردد.

 

مشاوره عرضه و پذیرش

پذیرش شرکت‌های استارتاپ در بازار سرمایه یکی از چشم‌اندازهای جذاب این شرکت‌ها می­باشد که فاینتک تلاش گسترده‌ای جهت تعریف فرآیندهای جذاب و ترکیب شده با روش‌های دیگر تامین مالی برای پذیرش شرکت‌های دانش بنیان در فرابورس انجام داده که در همین مدت کوتاه منجر به پذیرش یکی از این شرکت‌ها در بازار SME و تامین مالی نزدیک به ۲۵۰ میلیارد ریالی از طریق عرضه سهم و همچنین روش جدیدی مبتنی بر استفاده از اختیار فروش شده است.

در همین راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و فاینتک اقدام به انعقاد تفاهم­نامه‌ای جهت تسهیل پذیرش شرکت‌های دانش ­بنیان در بازار سرمایه و همچنین پرداخت بخشی از هزینه‌های پذیرش این شرکت‌ها از طرف معاونت علمی نموده‌اند.

  

متقاضیان محترم توجه داشته باشند که پر کردن فرم درخواست تسهیلات هیچ تعهدی برای بانک صبا مبنی بر ارائه تسهیلات قطعی ایجاد نمی نماید و این فرم صرفا اعلام درخواست شما برای درخواست تسهیلات از بانک صبا می باشد.

 

بانک صبا به عنوان اولین و تنها بانک فعال در زمینه صنعت هوانوردی تمام توان خود را برای پیشرفت صنعت هوانوردی به کار بگیرد و بتواند سهمی هر چند کوچک در پیشبرد اهداف صنعت هوانوردی و ایرلاینها داشته باشد.

بانک صبا به عنوان حامی مالی و سرمایه گذار شرکتهای هواپیمایی علاوه بر سرمایه گذاری بر روی شرکتهای هلیکوپتری در کلیه پروژه های هوانوردی مربوط به این مجموعه مشارکت مالی و اعتباری دارد 

 

بانک صبا بر اساس رسالت ، اهداف و برنامه های تنظیمی به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع مخاطبان خود از هر قشر و با هرنوع درآمدی و همچنین حمایت از بخش های مختلف اقتصادی کشور این امکان را فراهم نموده که مشتریان بتوانند با شیوه سهل و در زمانی کوتاه با رعایت جوانب شرعی تسهیلات و وام مورد نیاز خود را در قالب عقود متناسب از موسسه دریافت نمایند.

 

از آنجا که ما اعتقاد داریم آینده از آن ماست و آینده ای وجود نخواهد داشت جز با همگامی و همدلی مشتریان که فلسفه وجودی بانک صبا را تشکیل می دهند . رفع نیازهای پولی و تسهیلاتی مشتریان به عنوان یک اصل ثابت و لایتغیر سرلوحه کار مسئولین و کارکنان موسسه می باشد در همین راستا بر اساساهداف بانک  را به مشتریان خود خدمات ارائه مینماید

 

اعتماد فعالان بزرگ اقتصادی به شبکه تامین سرمایه بانک صبا، حاصل تجارب کاری متعدد و حفظ پایبندی به قوانین و اصول حرفه‌ای در این شرکت است. در شبکه تامین سرمایه بانک صبا مشاوره صحیح به متقاضیان، پیش‌نیاز ارائه هرگونه خدمات تلقی می‌گردد. این مشاوره‌ها بسته به مورد عموماً در زمینه‌هایی همچون تحلیل موقعیت مالی، تحلیل شرایط عمومی و اختصاصی متقاضی دریافت خدمات، تحلیل شرایط اقتصادی و حوزه خدمات مدنظر و همچنین تحلیل جوانب مختلف تاثیرات آن بر روند فعالیت نهادهای حقوقی و افراد حقیقی است.

با ارائه درخواست مشاوره مالی و خدماتی (تکمیل فرم مقابل) و تعیین حوزه خدمات مدنظر، مشاوران و متخصصان شبکه تامین سرمایه بانک صبا، همراه شما و پاسخگوی سوالات مطرح شده در حوزه‌های تخصصی خواهند بود.

 

توجه : به منظور ارائه خدمات سریعتر به صورت مکانیزه کلیه امور ثبت درخواستها و پیگیری ها و واریزیها فقط از طریق سایت و آنلاین انجام میگردد 

 

برای جلوگیری از ارسال درخواستهای غیر واقعی و برای ثبت درخواستها و تشکیل پرونده اجرایی مبلغی را در موقع ثبت درخواست از متقاضی دریافت می گردد که این مبلغ بعد برسی درخواست متقاضی در هر شرایط به (دریافت و یا عدم دریافت تسهیلات و یا خدمات) به متقاضی عودت داده می شود. 

 

ما تلاش خواهیم کرد تا بالاترین ارزش افزوده برای ذینفعان از طریق توسعه بازارهای داخلی و خارجی و با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و مدرن مالی تحقق یافته و با ارائه برترین خدمات پولی و بانکی به مشتریان خود شعار "مدرن و هوشمند تجارت کنید" را تحقق بخشیم. اعتماد ما به کارکنان خود به عنوان ارزشمندترین دارایی، شبکه مالی ما را در ایجاد رضایت مشتریان و سرآمدی میان شرکتهای سرمایه گذاری کشور یاری نموده و بهبود مستمر برای فعالیتهای خود را سرلوحه امور قرار می‌دهیم.

تامین نیازهای مالی و سرمایه گذاری در صنعت هوانوردی با متمایزترین خدمات و پیشرفت این صنعت به گونه ای فراتر ازانتظار برآورده نماییم.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره لطفا از طریق پلهای ارتباطی زیر با ما همراه شوید

 

☎️ 02191010209
📱 09227170721
🆔 @bank.saba
🌏 www.bksaba.ir

کد محصول product_11
ریال2,000,000

درباره شبکه مالی صبا

اعتماد فعالان بزرگ اقتصادی به شبکه تامین سرمایه بانک صبا، حاصل تجارب کاری متعدد و حفظ پایبندی به قوانین و اصول حرفه‌ای در این شرکت است. در شبکه تامین سرمایه صبا مشاوره صحیح به متقاضیان، پیش‌نیاز ارائه هرگونه خدمات تلقی می‌گردد. این مشاوره‌ها بسته به مورد عموماً در زمینه‌هایی همچون تحلیل موقعیت مالی، تحلیل شرایط عمومی و اختصاصی متقاضی دریافت خدمات، تحلیل شرایط اقتصادی و حوزه خدمات مدنظر و همچنین تحلیل جوانب مختلف تاثیرات آن بر روند فعالیت نهادهای حقوقی و افراد حقیقی است.ما تلاش خواهیم کرد تا بالاترین ارزش افزوده برای ذینفعان از طریق توسعه بازارهای داخلی و خارجی و با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و مدرن مالی تحقق یافته و با ارائه برترین خدمات پولی و بانکی به مشتریان خود شعار "مدرن و هوشمند تجارت کنید" را تحقق بخشیم. اعتماد ما به کارکنان خود به عنوان ارزشمندترین دارایی،ما را در ایجاد رضایت مشتریان و سرآمدی میان شرکتهای سرمایه گذاری کشور یاری نموده و بهبود مستمر برای فعالیتهای خود را سرلوحه امور قرار می‌دهیم.

تماس با شبکه مالی صبا

ما اینجا هستیم تا در هر کاری به شما کمک کنیم

ما دائما در تلاش هستیم تا عملکرد خود را در هنگام ارائه خدمات راحت و با کیفیت به شرکتهای هواپیمایی و مجموعه های هوانوردی بهبود بخشیم. ما برای دسترسی آسان به شرکتهای هوانوردی به اطلاعاتی که ممکن است در مورد خدمات مالی و تجاری و بازرگانی ما نیاز داشته باشند ، اهمیت بسیاری می دهیم و بهترین ها را در اختیار آنها قرار می دهیم.

واحد پشتیبانی خدمات شبکه مالی صبا در ایران :

 ایران -تهران تهرانسر بلوار اصلی نبش خیابان 26ساختمان تجارت طبقه اول واحد 15


☎️ 02191012232
📱 09227170721
🆔 @bank.saba 
🌏 www.bksaba.ir

بازدید از سایت ما

800806
بازدید امروز
بازدید دیروز
بازدید این هفته
بازدید هفته گذشته
بازدید این ماه
بازدید ماه گذشته
کل بازدید
10068
15068
40762
598613
40762
405384
800806

ای پی شما: 3.236.159.130
2020-08-03 15:10

Search